fbpx

Biznis úvery so zábezpekou

Máte veľké plány? My máme pre vás veľké peniaze až do 100.000 €.

Konečne mám na to!

Kliknite na Biznis úver so zábezpekou a vybavte si od 16 000 € do 100 000 €. Potrebujete do svojho podnikania investovať viac ako s bežne dostupným Biznis úverom? Teraz máme riešenie!

Biznis úver so zábezpekou

Potrebujete do svojho podnikania investovať viac ako s bežne dostupným Biznis úverom?

Ak potrebujete od 16 000 € do 100 000 € vieme vám ponúknuť:

  1. Sumu úveru od 16 000 do 100 000 EUR
  2. V prípade sumy úveru vyššej ako 100.000 EUR – individuálna ponuka
  3. Maximálna splatnosť úveru – 60 mesiacov

Čo požadujeme:

4. Vek od 23 rokov
5. Dĺžka podnikania musí byť minimálne 1 rok a zároveň musí byť podané daňové priznanie
6. Ročné tržby z podnikania musia byť vyššie ako 20.000 EUR
7. Zabezpečenie nehnuteľným majetkom (rodinný dom, byt, budova, pozemok)

Ako to prebieha

Vyplníte formulár online žiadosti v 5 krokoch, čo vám zaberie maximálne 15 minút, ak budete mať pripravené všetky základné požadované podklady.

Následne Vám vytvoríme aj klientsku zónu, kde po prihlásení nahráte jednotlivé požadované podklady. Po posúdení dokladov vás môžeme požiadať ešte o prípadné doplňujúce podklady.

Ak budú všetky podklady v úplnom poriadku, pripravíme Vám zmluvnú dokumentáciu na podpis, ktorú obdržíte na preštudovanie e-mailom a zároveň Vám ju pošleme aj poštou spolu so sprievodným listom, kde sú uvedené všetky inštrukcie o ďalšom postupe.

Toto je vo väčšine prípadov vyriešené do cca 48 hodín* od nahratia resp. doručenia všetkých požadovaných dokumentov.

Po spätnom doručení potrebnej zmluvnej dokumentácie v súlade s našimi inštrukciami prebehne finálna kontrola všetkých podkladov a v prípade, že bude všetko v poriadku, bude Vám úver vyplatený na Váš bankový účet. Táto kontrola a vyjadrenie, resp. vyplatenie úveru prebehne najneskôr do 24 hodín* od obdržania všetkých potrebných dokumentov.

*) Pozor – všetky uvedené časy platia iba v prípade pracovných dní. Víkendy a sviatky sa do uvedených časov nezapočítavajú.

 

Splácanie úveru

Splátkový kalendár je nastavený na mesačné splátky s termínom splatnosti, ktorý ste si sami preddefinovali.

Prvá splátka je spravidla v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy nám doručíte späť všetku zmluvnú dokumentáciu k úveru.

V prípade, ak budete so splácaním úveru v omeškaní, nabiehajú vám úroky z omeškania v súlade so zmluvnými podmienkami.

V prípade, ak budete so splácaním úveru v omeškaní viac ako 3 mesiace pristúpime k zosplatneniu úveru a následne k uspokojeniu celkovej pohľadávky formou dražby založenej nehnuteľnosti.

Ako vám pomôžu úvery na podnikanie

S Biznis úverom naštartujete svoju kariéru alebo posuniete svoje podnikateľské nápady omnoho ďalej. Nechajte sa inšpirovať ľuďmi z vášho okolia.

Newsletter

Newsletter

Pripravili sme pre vás newsletter s najnovším obsahom. Nezmeškajte žiadnu súťaž a zostaňte stále v obraze. Prihláste na odber svoj e-mail* a nezmeškáte nič dôležité. Ako BONUS vám sprístupníme prístup na sociálne siete.

Boli ste úspešne pridaný k našim odoberatelom newslettra