fbpx
muž podnikateľ pozerá na lány

Po lopate: Daň z pridanej hodnoty

3 aug, 2023

V tejto sérii článkov sa spolu bližšie pozrieme na aktuálne témy z oblasti finančnej gramotnosti, rozoberieme si dôležité pojmy a taktiež si ukážeme, ako súvisia niektoré spoločenské témy so svetom biznisu. Dnes si vysvetlíme pojem DPH, aký má význam a povieme si niečo aj o povinnostiach, ktoré vám vo vsťahu k nej vznikajú

DPH, teda daň z pridanej hodnoty, je jednou z najdôležitejších daní na Slovensku. V podstate ide o nepriame spotrebné zdanenie, ktoré sa vzťahuje na takmer všetky tovary a služby predané v rámci krajiny. Jej účelom je zabezpečiť príjmy pre štát a financovať verejné služby.

DPH a jej sadzby

Sadzba DPH je percentuálna hodnota, ktorá určuje mieru dane z pridanej hodnoty uplatňovanej na predaj tovarov a poskytovanie služieb vo vybranej oblasti. Ide teda o percentuálny podiel, ktorý sa pripočíta k cene tovaru alebo služby a následne sa odvádza štátu. Táto sadzba sa líši v závisloti od krajiny a môže mať rôzne úrovne. Na Slovensku máme tri základné sadzby – vysokú, zníženú a nulovú sadzbu.

Väčšina tovarov a služieb podlieha na Slovensku vysokej sadzbe, ktorá je aktuálne stanovená na 20%. Patrí sem, napríklad, spotrebná elektronika, oblečenie, kozmetika, ubytovanie a iné bežné produkty a služby.

Niektoré tovary a služby majú zníženú sadzbu vo výške 10%. Sem patria hlavne potraviny, lieky, knihy, tlač a iné položky, ktoré majú nižší vplyv na spotrebu.

Špecifické tovary a služby môžu byť od tejto dane oslobodené a podliehajú nulovej sadzbe. Sem patrí medzinárodná preprava, vývoz tovaru, ale aj určité finančné služby a niektoré služby v oblasti vzdelávania a zdravotníctva.

Aké povinnosti vám ako podnikateľovi vznikajú?

Povinnosť registrácie: V prípade, že váš obrat prekročil stanovenú hranicu, musíte sa zaregistrovať ako platca DPH na Finančnej správe Slovenskej republiky. Stane sa tak vtedy, ak vaše podnikanie dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Registráciu môžete vykonať elektronicky, podrobný postup nájdete na stránke Finančnej správy.

Povinnosť vystavovania faktúr: Každý platca DPH je povinný vystavovať faktúry s uvedením všetkých potrebných údajov, vrátane identifikačného čísla DPH. Faktúry musia byť teda riadne evidované a archivované v súlade so zákonom.

Povinnosť splácania: Ďalej ste tiež povinný mesačne, štvrťročne alebo ročne podávať daňové priznanie k DPH a vykazovať zaplatenie tejto dane. Termíny a frekvenciu podávania závisia od veľkosti podniku a jeho obratu.

Povinnosť kontroly a revízie: Finančná správa má právo kontrolovať dodržiavanie povinností spojených s DPH. Preto je dôležité mať kompletnú a presnú dokumentáciu týkajúcu sa DPH a jej platby.

Ak obchodujete aj s inými členskými štátmi EÚ, musíte sa riadiť pravidlami EÚ týkajúcimi sa dodávky tovaru a evidencie transakcií.

Čo by ste ešte mali vedieť

Ako platca máte právo požiadať o vrátenie nadplatenej DPH, ak DPH, ktorú ste zaplatili, je vyššia ako tá, ktorú môžete uplatniť na výstupných faktúrach. To sa podáva prostredníctvom daňového priznania k DPH

Opačná situácia nastane, ak DPH, ktorú môžete uplatniť na výstupných faktúrach, je nižšia ako tá, ktorú musíte zaplatiť zo svojich príjmov. Vtedy hovoríme o nedoplatku DPH. V takom prípade musíte na daňovom priznaní k DPH tento nedoplatok uplatniť a zaplatiť nedoplatenú čiastku do určeného termínu podľa platných predpisov. 

Biznis úvery - logo po lopate

Daň z pridanej hodnoty je v konenčnom dôsledku skutočne komplexnou oblasťou, ktorá vyžaduje pozornosť a odborné vedomosti. Niektoré jej aspekty sa môžu častokrát meniť a upravovať. Preto vám odporúčame spolupracovať so skúsenými daňovými poradcami alebo úradníkmi Finančnej správy pre zabezpečenie správneho výkonu všetkých povinností.

Máte nápad a potrebujete úver?

My vám financie na vybavenie vašej dielňe požičiame.

Newsletter

Newsletter

Pripravili sme pre vás newsletter s najnovším obsahom. Nezmeškajte žiadnu súťaž a zostaňte stále v obraze. Prihláste na odber svoj e-mail* a nezmeškáte nič dôležité. Ako BONUS vám sprístupníme prístup na sociálne siete.

Boli ste úspešne pridaný k našim odoberatelom newslettra